Upprätta bokslut

Upprätta bokslut

Att vara egen företagare är oftast roligt men kräver mycket tid. Det är ofta mycket tid runtomkring den dagliga driften som tar tid. Har man till exempel en butik behöver man oftast inte bara jobba så länge butiken har öppet. Det tillkommer ofta mer jobb i form av att...
Vattenrening i Norrtälje

Vattenrening i Norrtälje

Att dricka friskt vatten är bland det bästa man kan göra för sin kropp och själ. Vatten ska vara rent och i sin renaste form har det varken någon färg eller lukt. Tyvärr finns det flera ämnen i miljön som kan försämra kvaliteten på vattnet. Exempel på sådana är kalk...
Lastbils delar som passar ens lastbil perfekt

Lastbils delar som passar ens lastbil perfekt

Att köra lastbil är ganska annorlunda jämfört med att köra en ordinär personbil. Dessa enorma fordon är inte enbart större än personbilar, utan väger även mycket mer. Lasten som en lastbil ofta bär på ser också till så att det här fordonet väger ännu mer. Om en olycka...
Med naturen som skola och lekplats

Med naturen som skola och lekplats

En växande tendens i vårt moderna samhälle är att barn blir allt mer stillasittande och och tillbringar betydligt mer tid framför skärmar än tillsammans, och framför allt mer tid inomhus än ute i naturen. För att förebygga livslånga konsekvenser av denna...
Rörelse för livet

Rörelse för livet

Människans kropp är gjord för rörelse.Nej vi omformulerar det där.Människans kropp är gjord av rörelse. När våra förfäder för hundratusentals år sedan lämnade träden för marken inleddes den process som kallas för människan. Från att ha haft en ihophukad hållning...