Göra upp en affär

Göra upp en affär

Ett kassasystem är något man kanske inte tänker på särskilt ofta även om man i princip ser ett sådant i varje affär man träder in på.   Kassasystemet har egentligen olika funktioner men den mest kända är att den registrerar betalningar som görs i en affär eller till...