En sjukförsäkring ger lite extra vid sjukskrivning

02 juni 2022 Cecilia Olsson

editorial

En sjukskrivning kan te sig på väldigt många olika sätt och framförallt vet man aldrig med säkerhet hur länge den kommer att vara när man väl blivit sjuk. Många gånger handlar det om att vänta ut en ihållig influensa eller något annat som med en relativt snabb behandling kan åtgärdas.

Andra gånger är det väldigt osäkert hur länge det kommer att ta innan man gå tillbaka till arbetet och sjukskrivningen förlängs med jämna mellanrum. Man kanske inte heller kan gå tillbaka till en 100 procentig anställning direkt.

En sjukskrivning kan göra privatekonomin ansträngd

Beroende på vilket sätt man är sjuk samt hur allvarlig sjukdomen är så kan det ibland bli aktuellt att byta arbetsuppgifter för att kunna börja arbeta igen, det beror såklart även på vilket arbete man har. 

Oavsett anledningen till att man är sjukskriven samt vad man arbetar med så kan man räkna med sämre inkomst, eftersom sjukpenningen som man får från Försäkringskassan är lägre än lönen. Är man 100 procent sjukskriven så får man oftast cirka 80 procent av sin ”vanliga” lön.

Sjukförsäkring

Dessutom kan en sjukskrivning också innebära högre utgifter på grund av att man behöver mediciner eller behandlingar. Vilket gör att det vissa gånger kan behövas lite extra ekonomiskt stöd för att klara av den privata ekonomin under den period man är sjukskriven. 

En sjukförsäkring som ökar ersättningen med ett antal procent

Afa Försäkrings sjukförsäkring är en kollektivavtalad försäkring som många anställda i Sverige har genom sin anställning. Har man denna sjukförsäkring så kan man få 12,5-13 procent extra (beroende på vilket arbete man har) på en 80 procentig sjukpenning från Försäkringskassan.

Även om några procent kanske inte låter så mycket så gör det att man kommer närmare sin ordinarie inkomst. På afaforsakring.se går det att läsa mer om Afa Försäkrings sjukförsäkring och även skicka in en anmälan online.

Fler nyheter