Som hantverkare ska man kunna mycket och ha många talanger. Förutom att man ska vara kunnig och helst expert på det område man jobbar med ska man också ha sociala färdigheter och kunna möta kunderna. Att förstå kundens önskemål och få ett slutresultat som är bra är oerhört viktigt som hantverkare. Ett gott rykte sprider sig snabbt och därför är det viktigt att alltid eftersträva hög kundnöjdhet, oavsett åt vem man utför ett jobb och om det är ett mindre eller större jobb. Att utgå från att alla kunder är lika viktiga är ofta en bra utgångspunkt, då gör man alltid sitt yttersta för att slutresultatet ska bli bra och kunden ska bli nöjd.

När man jobbar som hantverkare ska man också följa vissa oskrivna regler. Till exempel är det viktigt att komma i tid till kunden. Har man avtalat en tid för att kanske mötas och stämma av kan det snabbt skapa irritation hos kunden om man inte befinner sig på platsen när man sagt det. Det kan också vara viktigt under arbetets gång att försöka vara i tid, inte minst för sin egen skull, så man har en chans att hinna klart jobbet på det utsatta tiden. Många gånger är det det bråttom att få ett jobb klart. Om man har en kund som ska renovera ett rum i huset till exempel vill de gärna ha det färdigställt så snart som möjligt, dels för att det kanske ska användas men också för att många tycker att det är jobbigt att ha ”oreda” hemma och gärna vill bli klar så snart som det är möjligt. 

 

Som hantverkare är det också bra att ha en del förbrukningsmaterial på företaget, som man lätt kan ta med när man ska ut till kund. Gert Falk Emballage är ett företag som har emballage och förbrukningsmaterial för många olika slags hantverkare, som byggare, golvläggare och målare. De säljer byggfolie i Stockholm men också många andra produkter som byggtejp och byggsäckar. De har sitt lager i Jordbro som ligger söder om Stockholm och kan leverera snabbt till dig som hantverkare.