Kväv elden med hjälp av brandgenomföringar

21 mars 2022 william eriksson

Precis som oss människor lever och frodas bränder av syre. Ju mer syre, desto större blir branden. Och på andra hållet kan du lättare kontrollera och kväva en brand om den inte får tillgång till detta viktiga element som den alltså behöver för att överleva och sprida sig.

Om det börjar brinna är därmed brandens tillgång till syre en central nyckelfråga. Det är här brandgenomföringar spelar en oerhört viktig roll. Poängen med brandgenomföringar är helt enkelt att de ska minska risken för att elden sprider sig snabbt. Istället bidrar de till att den isoleras, vilket leder till att brandkåren får betydligt lättare för att släcka branden ifråga. 

 

Placeras i väggen

Man skulle kunna jämföra brandgenomföringar med att kväva elden med en brandfilt. Principen är mer eller mindre den samma. Brandgenomföringarna installeras dock istället i väggarna. De är av cylinderformad karaktär och placeras alltså i väggen mellan två rum som avgränsar till varandra. Det är genom detta slags rör som du drar viktiga kablar, sladdar och rör som lätt annars kan antändas när elden tar sig från ett rum till ett annat. Inte minst genom väggarna.

 

brandgenomföringar

 

Väggarnas material och tjocklek spelar roll

Utan brandgenomföringar är kedjereaktionen snart ett faktum. Elden tar sig igenom oisolerade hål i väggen och förstör elektrisk utrustning. Vilket ofta kan leda till fasansfulla följder. Lite som att kasta bensin på elden. Men efter att ha läst den här texten har du med andra ord en lösning på hur du ska förhindra en sådan katastrof.

Brandgenomföringar behöver ofta anpassas beroende på vad det är för typ av vägg. Material och tjocklek spelar till exempel en stor roll i sammanhanget. Det finns nu två personer du bör kontakta. Nummer ett är fastighetsägaren, om det inte är du själv, för att se över vad ni kan göra. Därefter kan du kontakta en leverantör för brandgenomföringar.

Fler nyheter