Lär känna dina svagheter och lyft dig i din roll som projektledare

11 oktober 2021 Mikael Barani

advertorial

Att satsa på att utveckla sin kunskapsbank har aldrig varit mer tillgängligt än vad det är idag. Med tanke på att det mesta faktiskt går att lösa på distans numera har det blivit, om möjligt, ännu tillgängliga att växa som människa. Har du hittat något som du är intresserad av är chanserna alltså stora att det finns en kurs som du kan gå i detta.

Led dig själv för att leda andra

Våga därför prova på att ta steget och se vem du kommer att vara på andra sidan den där kursen. Många gånger kan man upptäcka att det är resan som är själva poängen. Att se hur man fungerar i en lärandeprocess kan vara nog så lärande i sig.

För när vi tillåter oss själva att vara nybörjare brukar vi i den ödmjukheten också upptäcka att vi har sidor som vi annars inte kommer i kontakt med. Kanske är inte alla särskilt smickrande men det finns en stor poäng i att lära känna dem.

För kan vi inte erkänna för oss själva att dessa sidor existerar inom oss ger vi dem också kraft att styra oss.

Detta är kanske särskilt sant om man går någon form av kurs i ledarskap, till exempel projektledning: https://www.wenell.se/kurser/.

För när din roll innebär att du ska lotsa andra framåt i en process gäller det att vara öppen för att man faktiskt inte kan veta allt. Ibland är det starkaste och mest effektiva man kan göra som ledare nämligen att erkänna att man behöver hjälp.

Vi människor härstammar från stammar, och det finns regioner i världen där man fortfarande lever efter dessa strukturer. Som ett socialt djur hänger vår framgång därför på att alla i ett sammanhang känner att de har en röst och att de finner sin rätta plats i detta sammanhang.

Det är många gånger där du som ledare kommer in – för att se till att detta sker.

Fler nyheter