Regelbunden trädbesiktning i Skåne förhindrar olyckor

27 juni 2022 william eriksson

editorial

För varje dag med sol och regn växer träden så det knakar. Trädkronorna blir allt tyngre av växande grenar och bladverk. För ett träd som lider av röta eller har drabbats av sjukdom kan sommaren innebära en dold risk för människor och djur när bladen döljer grenarna. Även hus och egendom som bilar kan få omfattande skador på grund av nedfallande grenar.

För att förebygga olyckor under stora träd krävs regelbundna kontroller av stam och krona. Besiktning av träd är en försäkring mot framtida katastrofer. För bästa resultat, anlita en certifierad arborist för trädbesiktning i Skåne.  

Vårda gamla vackra träd

För en lekman är det under sommaren som chansen är störst att förstå om trädet behöver vård. Ägna en stund åt att gå runt träden i din närhet, titta upp och försök upptäcka döda grenar och tecken på sjukdom. Friska träd har välutvecklade grenar med mörkgröna blad.

Riskera varken din egen eller trädets hälsa genom att försöka såga i stora träd. Professionella arborister eller trädspecialister som Alias Arborist utför trädbesiktningar i Skåne. De avgör om trädet kan räddas genom beskärning eller om det måste tas ner. De har erfarna trädklättrare som inspekterar varje träd gren för gren.

 

trädbeskärning Skåne

 

Tänk en gång till innan du sågar ner ett träd

Träden är verkligen värda vår uppmärksamhet. Svalkan de ger oss varma sommardagar är ovärderlig. Luften är fri, men det är träden som gör den frisk att andas. Och tänk bara – sången från en koltrast från trädets högsta gren.

Om du tycker att det blir för mycket skugga, eller grenar växer på olämpligt sätt finns det alternativ till att fälla hela trädet. Genom trädbesiktning kan du få råd om bästa beskärning och vård. Trädexperterna sågar sedan ner rätt grenar på ett säkert vis. Resultatet blir att trädet släpper in mer ljus, eller får den form som passar dig.  

Fler nyheter