Har man arbetat på tryckeri så vet man hur svårt den branschen har för att klara sig. Under de senaste tjugo åren har de flesta tryckerier fått ge upp eller övergå till någon närliggande verksamhet. Och det är så klart synd för det tryckta ordet och bilden är trots allt något annat än den digitala. Det ger ett mervärde att hålla i en tryckt pamflett, visitkort eller bara en kalender på väggen ger ett mervärde som de digitala motsvarigheterna inte kan. Trycksaker har man nytta av genom hela livet egentligen, vid födslar, dop, studenttider, födelsedagar och för den delen sorgesamma tilldragelser så som begravningar. Men det behöver inte bara vara kort man skickar eller plakat man trycker upp, även tavlor kan ju printas och ramas in och hängas på väggen

 

Det lilla tryckeriet med de stora lösningarna

Det finns lyckligtvis några tryckerier kvar i Sverige och ett litet men jätte bra sådant är Karlssons Grafiska, ett litet tryckeri i Växjö. Här har man dessutom mycket tryckarbeten för företag, rollups till exempel och mötesagendor. Det är en mycket komplett butik och tryckeri i och med att man dessutom hjälper till med det digitala och ser till att företagens grafiska profil blir enhetlig och följer en röd tråd. De har både tryck för inomhusbruk men även för utomhus, vilket kan vara värt att tänka på om man till exempel ska vara med på en mässa att man även visar upp sitt företag redan utanför entrén. Att den digitala profilen även följer med till det tryckta och vice versa är viktigt att tänka på och det har Karlssons gjort, man har helhets lösningar och paket, det vill säga tar hela projektet i mål. Vilket är vad de tryckerier som överlevt insett att de måste göra, ta ett helhets ansvar för sina kunder och bygga långsiktiga relationer. Och visst är det roligt att det finns överlevare där ute som för den gamla tryckerikonsten vidare!