Vägmarkeringar visar tydligt hur trafikanter ska röra sig på vägen och är viktiga för säkerhet och ordning

10 maj 2022 Cecilia Olsson

editorial

Vägmarkeringar har en väldigt viktig roll på vägar där de visar hur trafikanter ska röra sig för att trafiken ska flyta på så smidigt som möjligt och minimera risken för olyckor. Även vid vägarbeten eller när trafiken av någon anledning behöver ledas om under en period så är det viktigt att visa hur trafiken ska röra sig för att garantera säkerhet för de som arbetar på vägen, men även för de som tar sig fram där. Detta görs bäst genom att vilseledande vägmarkeringar fräses bort och nya markeras för att tryggt leda om trafiken.

Vägmarkeringar som ger den information som behövs på den aktuella platsen

Vägmarkeringar kan också användas till väldigt många andra ändamål, även om säkerhet såklart är dess viktigaste syfte. Bland annat kan vägmarkeringar användas till marknadsföring, markering av planer vid sportutövning,  linjer och pilar som uppmuntrar till lek på skolgårdar samt mycket mer.

vägmarkeringar

Framförallt är linjemarkeringar mycket användbara på parkeringsplatser där de visar var man får och inte får parkera, vilket optimerar ytan. De kan även komplettera skyltar för att förtydliga om det är enkelriktat eller för att markera ut en lastzon. Det finns helt enkelt mycket man kan använda vägmarkeringar till och vill man ha professionell hjälp för att de ska bli så bra som möjligt så kan man vända sig till Svevia. 

Experter inom vägmålning som utför arbeten över hela landet 

På Svevia kan de allt inom linjemålning och markering av vägar, gator och andra ytor. Svevia åtar sig dessutom uppdrag över hela landet och tillverkar själva den vita termoplasten som används för att göra vägmarkeringarna.

När det handlar om linjemålningar och vägmarkeringar så erbjuder Svevia helhetslösningar där det ingår behovsanalys, anpassade löningar, kostnadsförslag samt garantier på utfört arbete. Detta för att säkerställa bästa möjliga resultat. På svevia.se/vagmarkering går det att läsa mer om vad Svevia erbjuder.

Fler nyheter