Vilken värmepump passar bäst i Stockholm?

24 mars 2022 patrick pettersson

advertorial

I Sverige måste vi värma upp våra bostäder under en stor del av året. För att slippa lägga merparten av hushållets budget på värmekostnader gäller det därför att ha ett bra värmesystem och att energieffektivisera fastigheten. Genom att installera en värmepump kan man sänka energikostnaderna rejält. Mest sparar man då man skrotar oljepannan eller elradiatorerna. Men det går även att göra stora besparingar genom att byta från fjärrvärme till exempelvis bergvärme.

En värmepump räknas som en grön och miljövänlig energikälla. I naturen och i omgivningen runt fastigheten – i marken, berggrunden, luften och vattnet – lagras det hela tiden solenergi. Det är denna energi som värmepumpen tar tillvara och använder för att värma upp fastigheten och det varmvatten som hushållet behöver.

 

Värmepump

 

Få hjälp med att hitta rätt värmepump

Det finns flera olika typer av värmepumpar på marknaden som exempelvis bergvärmepump, luftvattenvärmepump och sjövärmepump. Även storleken på värmepumpar varierar och det finns de som är avsedda för att värma stora fastigheter och flerfamiljshus. Vilken typ av värmepump man ska ha beror på hur omgivningen runt huset ser ut, men också mängden energi som hushållet behöver. Att själv klura ut vilken värmepump som bäst passar fastigheten och hushållet kan vara svårt. I stället ska man ta hjälp av ett företag som är specialiserat på olika typer av värmepumpar. 

Enklast är att söka på internet på exempelvis “värmepump stockholm”, då kommer det upp några intressanta företag. Ganska ofta får man förslag på flera olika typer av värmepumpar och man får då väga deras för- och nackdelar mot varandra och kanske även låta plånboken bestämma. Innan man installerar en värmepump i Stockholm kan det vara smart att försöka sänka energikostnaderna eftersom dessa påverkar vilken storlek man ska ha på värmepumpen. Detta eftersom man då kan sänka kostnaderna ytterligare och det heller aldrig är bra att slösa på energi. 

Fler nyheter