Bergsprängning är nödvändig i Stockholm

Bergsprängning är nödvändig i Stockholm

Åker man tåg till Stockholm kan man inte undvika att se hur mycket det har sprängts där för järnvägens skull. Överallt har det sprängts för att man skulle kunna få tunnlar genom berget. Det är väldigt bergigt i Stockholm, och det får man erfara inte minst om man...