Med naturen som skola och lekplats

Med naturen som skola och lekplats

En växande tendens i vårt moderna samhälle är att barn blir allt mer stillasittande och och tillbringar betydligt mer tid framför skärmar än tillsammans, och framför allt mer tid inomhus än ute i naturen. För att förebygga livslånga konsekvenser av denna...