Rörelse för livet

Rörelse för livet

Människans kropp är gjord för rörelse.Nej vi omformulerar det där.Människans kropp är gjord av rörelse. När våra förfäder för hundratusentals år sedan lämnade träden för marken inleddes den process som kallas för människan. Från att ha haft en ihophukad hållning...